Kategória: Právo

Alternatívne mimosúdne riešenie sporov s e-shopmi

Od 1. 2.2016 sa zaviedli nové informačné povinnosti voči zákazníkom. informovať o možnosti alternatívneho riešenia sporov povinnosť uvádzať odkaz na plattformu cez ktorú je možné podať návrh Pred uzavretím zmluvy elektronicky , teda na diaľku majú všetci predajcovia zrozumiteľne a jasne informovať spotrebiteľa o možnosti a podmienkach alternatívneho riešenia sporov, teda mimo tradičných súdov. Na webstránke...