Ecommerce konzultácie

Konzultácie

Rád Vám poradím / nasmerujem , ako vybudovať či optimalizovať Vaše webové projekty tak, aby ste dosahovali lepšie Vaše ciele. Stanoviť, aký marketing bude pre Vás najefektívnejší, navrhnúť struktúru a typ webu s ohľadom na stanovené ciele, zvoliť správnu technológiu, pripraviť a optimalizovať obsah či poradiť sa, čo robíte zle a ako na to. Rád pomáham stavať a optimalizovať weby s ohľadom na výsledky a spokojnosť klientov, Pretože len to ma posúva ďalej.